Podpora pre startupy a inovatívne firmy z oblasti energetiky

29.11.2022

Fínske technologické centrum s medzinárodnými partnermi v oblasti energetických technológií hľadá nové technológie start-upov a inovatívnych spoločností, ktoré by sa uchádzali o podnikateľský program podpory v energetickom sektore.

Účelom programu je pomôcť startupom a podnikom dosiahnuť svoje ciele a spoločne budovať svet, kde má každý prístup ku čistej a cenovo dostupnej energii. Fínske technologické centrum ponúka ich špičkové odborné znalosti, podporu rastu podnikov a nadviazanie kontaktov s inými spoločnosťami v sektore.

Kto sa môže uchádzať?

  • všetky začínajúce spoločnosti s technológiou zameranou na energetický sektor, v počiatočnom štádiu alebo scale-up fáze ich vývoja

Výzva je otvorená!

Nadchádzajúce termíny pre podávanie prihlášok sú: 31.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 30.9.2023 a 31.12.2023. V každom štvrťroku vyberie centrum do programu až 16 spoločností. Aktivity daného program sú šité na mieru pre každého účastníka.

Typ spolupráce:

  • investičná dohoda,
  • dohoda o výskumnej a vývojovej spolupráci,
  • obchodná dohoda s technickou asistenciou.

Po ukončení podporného programu ponúka technologické centrum zúčastneným startupom možnosť pokračovať vo využívaní co-workingového priestoru a služieb na ďalšie tri mesiace.

Kontakt pre podrobnejšie informácie: Matej.Smrek@cvtisr.sk