Ponuka pre slovenské firmy - Nový biodegradovateľný plast s termoplastickým škrobom a kompatibilizátorom

20.06.2024

Ekonomický a spoločenský význam biologicky odbúrateľných a ekologických materiálov v poslednej dobe zaznamenal prudký nárast, keďže zvyšujúce sa povedomie verejnosti o obavy o životné prostredie v súvislosti s likvidáciou tuhého odpadu podnietil vytvorenie prísnejších zákonov o likvidácii plastových výrobkov, koncepcie udržateľnosti, rast recyklačného priemyslu a požívanie biodegradovateľných a/alebo biopolymérov ako náhrad plastov na báze ropy, najmä v obalovom priemysle. V súčasnosti existuje silná potreba vyvinúť biologicky odbúrateľné produkty na balenie a mulčovacie fólie, pretože ide o veľkoobjemové plastové aplikácie, ktoré sa rýchlo znehodnocujú, pričom si stále zachovávajú uspokojivý výkon. Plasty používané na tieto aplikácie, ak sú syntetického pôvodu a nie sú biologicky odbúrateľné, môžu mať značný vplyv na životné prostredie, pretože po vyradení spôsobujú vážne vizuálne znečistenie, dlho sa rozkladajú a tiež majú tendenciu zhoršovať kvalitu pôdy znižovaním priepustnosti pre vodu a živiny, ak sa používajú napríklad ako mulčovacie fólie. Biologicky degradovateľné plastové materiály (BDP) by boli akceptovateľnou voľbou pre tieto aplikácie, pretože by sa mohli bezpečne a efektívne likvidovať v pôde alebo komposte, keďže produkty ich degradácie nepoškodzujú nevratne pôdu, flóru ani faunu.

Nové riešenie zo SAV
Tím pôvodcov z Ústavu polymérov SAV, v.v.i. sa vyše 20 rokov zaoberá podrobným výskumom možností aplikácií BDP a v poslednom čase venoval veľkú časť kapacity práve výskumu zmesí rôznych plastov s TPŠ. Výsledkom je receptúra a postup prípravy biodegradovateľného a kompostovateľného polymérneho materiálu, ktorého podstatou je nový kompatibilizátor, ktorý možno vybrať zo skupiny tzv. kvapalných kaučukov. Predstavený nový biodegradovateľný plast s termoplastickým škrobom sa vyznačuje predovšetkým nasledujúcimi konkurenčnými výhodami: • možnosť výrazného zníženia materiálových nákladov na výrobu fólií • lepšie mechanické vlastnosti, najmä pevnosť a Youngov modul.

Ponuka pre slovenské firmy
Nové riešenie je možné využiť v oblasti výroby polymérnych materiálov, presnejšie na výrobu obalových fólií, keďže biodegradovateľné polymérne materiály sú schopné nahradiť polyméry z fosílnych zdrojov. Na predstavené nové riešenie je podaná národná (slovenská) patentová prihláška. SAV ponúka priemyselným partnerom možnosť vyjadriť záujem a diskutovať o možnostiach a podmienkach využitia patentovaného riešenia pre priemyselné aplikácie. Pre akúkoľvek navrhovanú aplikáciu sú pripravení doriešiť detaily receptúry a zúčastniť sa na optimalizácii technologického postupu.

Viac info: Ivana Lukáčová, Bratislavská regionálna komora SOPK, e-mail: ivana.lukacova@sopk.sk