Ponuky pre obchodnú a technologickú spoluprácu - august 2022

26.08.2022

 

Prinášame vám výber obchodných a technologických ponúk a požiadaviek zverejnených v priebehu augusta 2022 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network. Pre bližšie informácie o konkrétnej ponuke alebo požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Ponuky a požiadavky na obchodnú spoluprácu

BRBG20220801015 Bulharský výrobca bio olejov lisovaných za studena hľadá distribútorov alebo výrobcov rôznych bio semien a orechov.

Bulharská spoločnosť, výrobca zdravých za studena lisovaných nerafinovaných olejov, hľadá distribútorov alebo výrobcov rôznych bio semien a orechov. Výrobky musia byť vhodné pre metódu lisovania za studena, používané vo výrobnej činnosti spoločnosti a musia mať príslušnú bio certifikáciu. Potenciálni partneri musia byť na začiatku ochotní dodávať malé množstvá.

BRIT20220804017 Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetickej efektívnosti ponúka svoje distribučné a obchodné služby potenciálnemu dodávateľovi.

Talianska spoločnosť so sídlom v sicílskej provincii Trapani pôsobí v sektore energetickej účinnosti s vysoko kvalitnými produktmi, ktoré rešpektujú životné prostredie. Cieľom spoločnosti je pôsobiť ako zástupca alebo distribútor pre zahraničných dodávateľov, ktorí majú záujem uviesť svoje produkty v Taliansku.

BRPL20220808011 Poľská spoločnosť hľadá zahraničných partnerov, ktorí by ju zastupovali na základe zmluvy o obchodnom zastúpení.

Poľský MSP špecializujúci sa na obchodné sprostredkovateľské služby hľadá výrobcov a veľkoobchodníkov rôznych druhov tovaru a poskytovateľov služieb, ktorí majú záujem rozšíriť svoj predaj na poľskom trhu. Na druhej strane spoločnosť hľadá aj podnikateľov ochotných nakupovať rôzne druhy tovarov a služieb, ktoré majú problém nájsť sami. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe zmluvy o obchodnom zastúpení.

BRDE20220815005 Nemecká spoločnosť pôsobiaca v leteckom a kozmickom priemysle hľadá výrobcov v oblasti vzduchových filtrov/klimatizácie, inovatívnych environmentálnych technológií, ako aj výmeny tepla a rekuperácie s inžinierskymi odbornými znalosťami.

Spoločnosť zo severného Nemecka pôsobiaca v leteckom priemysle vyvinula prototyp systému vzduchového filtra. Zákazníkmi tohto systému budú spoločnosti, ktoré potrebujú biogénny CO2 pre svoje procesy a/alebo stratégiu znižovania uhlíka. Pre výrobu malých sérií týchto zariadení spoločnosť hľadá výrobných partnerov, najlepšie z oblasti vzduchových filtrov/klimatizácií, inovatívnych environmentálnych technológií ako aj výmeny a rekuperácie tepla.

BRBG20220808007 Bulharská spoločnosť hľadá investora na výstavbu krematória.

Bulharský vlastník súkromnej kafilérie v priemyselnej zóne Stara Zagora vypracoval projekt výstavby krematória. Spoločnosť hľadá partnerstvo s potenciálnymi investormi, ktorí by mali záujem o spoločné partnerstvo.

BRAT20220823007 Rakúska spoločnosť hľadá európskych výrobcov sponiek do vlasov v rôznych veľkostiach.

Rakúska spoločnosť obchodujúca s výrobkami na úpravu vlasov hľadá nových európskych dodávateľov rôznych sponiek do vlasov. Firma je obchodnou spoločnosťou, ktorá pôsobí najmä v oblasti elektronického obchodu (B2C). Sponky do vlasov poslúžia ako doplnky alebo na fixáciu vlasov na vytvorenie účesu.


Technologické ponuky a požiadavky

TRNL20220803011 Holandská spoločnosť hľadá technológiu rýchlej a včasnej detekcie iskier v rádiofrekvenčnej sušičke pre expandovateľné grafitové latexové vankúše.

Holandská spoločnosť čelí značnému riziku počas procesu výroby vankúšov a chcela by svoj proces sušenia realizovať bezpečnejším spôsobom. Potrebuje spoľahlivú technológiu detekcie iskier, aby zabránila vzniku požiaru v rádiofrekvenčnej sušičke. Hľadajú sa spoločnosti, akademickí pracovníci alebo vynálezcovia prostredníctvom dohody o spolupráci v oblasti výskumu. Táto žiadosť je súčasťou inovačnej výzvy. Táto technologická požiadavka je súčasťou inovačnej výzvy, ktorá bude zverejnená na otvorenej inovačnej platforme počas 29. augusta - 3. októbra 2022.

TRAT20220728005 Rakúsky výskumný ústav hľadá partnerov v oblasti neurorehabilitácie s využitím umelých prostredí ako virtuálna realita, rozšírená realita a roboty.

Nedávno vytvorený rakúsky výskumný ústav s odbornými znalosťami v oblasti neurorehabilitácie mozgovej príhody a starnutia ciev – pomocou virtuálnej/rozšírenej reality, robotov a neurozobrazovacích techník, využívajúce inovatívne prístupy na prispôsobené a efektívne zlepšenie kvality života pacientov prostredníctvom neuropočítačového modelovania, hľadá súkromných a verejných partnerov na spoluprácu na nových technológiách na základe výskumnej a/alebo technickej dohody. Ústav spolupracuje s klinikami.

TRNL20220805008 Hľadajú sa riešenia pre zníženie strát po zbere úrody ryže v dodávateľských reťazcoch.

Holandská spoločnosť hľadá start-upy, univerzitné výskumné skupiny a/alebo spoločnosti, ktoré už vyvinuli alebo vyvíjajú inovatívne nástroje, technológie alebo postupy na zníženie strát ryže v rámci hodnotových reťazcov. Ponúka sa obchodná dohoda s technickou pomocou. Spoločnosť je otvorená aj ďalším dohodám. Tento profil je súčasťou inovačnej výzvy a je zverejnený na otvorenej inovačnej platforme Holandskej obchodnej komory (KVK) Business Challenge. Obchodná komora je zainteresovanou stranou EEN. Uzávierka výzvy je 3. októbra 2022.

TRRO20220806001 Rumunská spoločnosť, vývojár mobilných aplikácií, hľadá partnerov schopných poskytnúť algoritmus strojového učenia na rozpoznávanie reči a spätnú väzbu o výslovnosti na základe obchodnej dohody s technickou pomocou alebo dohody o spolupráci vo výskume a vývoji.

Rumunská spoločnosť vyvíja prispôsobené natívne mobilné aplikácie pre vzdelávací sektor. Na dokončenie jedného zo svojich projektov spoločnosť hľadá medzinárodného partnera s odbornými znalosťami v oblasti vývoja algoritmov strojového učenia na rozpoznávanie reči. Spolupráca bude založená na obchodnej dohode s technickou pomocou alebo dohodách o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja.

TRNL20220817008 Holandský výrobca obkladačiek hľadá partnerov na recykláciu použitých keramických obkladačiek rôznymi spôsobmi.

Holandská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu pomôcť pri organizovaní spätného toku použitých keramických obkladov a dlažieb do jej výrobného závodu a pri uplatňovaní inovatívnych procesov recyklácie/opätovného použitia. Okrem toho by firma chcela nadviazať kontakt so spoločnosťami, ktoré:
- vedia, ako odstrániť použité dlaždice čistým a udržateľným spôsobom;
- vedia, ako udržateľným spôsobom očistiť znečistené dlaždice od lepidiel, malty a prefixu, aby sa čisté dlaždice mohli použiť ako vstupný materiál vo výrobnom procese;
- dokážu použiť znečistené obkladačky klientskej spoločnosti, na ktorých sú napríklad lepidlá a malta, ako vstupnú surovinu vo vlastnom výrobnom procese. Táto technologická požiadavka je súčasťou inovačnej výzvy a je zverejnená na otvorenej inovačnej platforme od 29. augusta, uzávierka výzvy je 3. októbra 2022.