Pošlite ministerstvu hospodárstva svoje podnety ku goldplatingu

12.10.2018

Vážení podnikatelia a zástupcovia podnikateľov,
do 18. októbra 2018 máte ešte možnosť predkladať Ministerstvu hospodárstva SR podnety k téme goldplatingu.

Ministerstvo hospodárstva SR sa na základe stratégie RIA2020 – Stratégia lepšej regulácie rozhodlo zamerať pozornosť na povinnosti slovenských podnikateľov, ktoré sú nad rámec požiadaviek európskej legislatívy (goldplating). Po pilote zrealizovanom na MH SR sa uskutočnil audit transponovanej legislatívy aj na všetkých ministerstvách a úradoch. Výsledky tohto auditu momentálne MH SR spracúva výsledky budú predložené na rokovanie vlády do konca roka.

Na webe MH SR a rovnako na Slovlexe je zverejnená výzva pre verejnosť na zasielanie podnetov a vlastných zistení k tejto téme. Na základe podnetov verejnosti vie ministerstvo lepšie reagovať na výstupy jednotlivých ministerstiev a prípadne ich aj požiadať o dopracovanie niektorých analýz.