Prečo investovať, resp. rozvíjať spoluprácu s Ukrajinou?

13.04.2023

 

 

Ukrajina disponuje výhodami, ktoré otvárajú priestor pre biznis a spoluprácu. Máte o nich vedomosť?

Existuje viacero dôvodov, prečo sa zamyslieť nad možnosťou spolupráce s ukrajinskými spoločnosťami a firmami. Nespornými výhodami môžu byť práve fakty ako:

  • Geografická poloha: Ukrajina je druhou najväčšou krajinou v rámci Európy, je križovatkou Európy, Ázie a Blízkeho východu
  • Surovinové zdroje – rozmanité druhy a nízke ceny surovín
  • Silný ekonomický sektor – Ukrajina má konkurencieschopný priemyselný sektor, výborne rozvinutý energetický, metalurgický, chemický a výrobný priemysel ako aj rýchlo rozvíjajúci sa ITa HIGH -TECH sektor.
  • Vzdelanosť – 70 % ukrajinských obyvateľov má stredné, alebo vyššie vzdelanie

 

Výhodné podnikateľské prostredie:

  • zjednodušené právne postupy pre podnikanie, ako aj štátom garantované investičné zabezpečenie
  • vysoký stupeň digitalizácie - široká dostupnosť on-line služieb pre podnikateľov
  • zjednodušený daňový systém

Napriek vojnovému stavu na Ukrajine, väčšina spoločností pokračuje vo svojich biznis aktivitách a plní si povinnosti a záväzky voči svojim zamestnancom a partnerom. Ukrajina ukázala svetu svoje odhodlanie a odolnosť pri obrane svojej krajiny, ako aj svoje smerovanie smerom k Európe a je otvorená spolupráci.

Ukrajina má od 23.06.2022 status kandidátskej krajiny pre vstup do EÚ a v súčasnosti je členom Enterprise Europe Network – najväčšej podpornej siete podnikateľských subjektov v Európe.

 

Máte záujem spolupracovať s ukrajinskými organizáciami? Hľadáte nové dodávateľské možnosti? Prinášame vám zoznam on-line (bezplatných) platforiem zriadených pre podporu spolupráce:

Pre bližšie informácie máte možnosť tiež kontaktovať partnera siete Enterprise Europe Network Slovensko:

Enterprise Europe Network Technická univerzita v Košiciach, email: een@uvptechnicom.sk