Prehľad aktuálnych výziev VAIA pre výskum, vývoj a inovácie

08.08.2023