Prehľad podporných nástrojov a služieb pre SME Instrument

02.11.2018

V súčasnosti je pre oblasť SME Instrument a podporu firiem, ktoré sa usilujú o získanie grantu, ako aj úspešných prijímateľov pomoci, k dispozícii snáď najväčší rozsah služieb a nástrojov.  Tu môžete nájsť najdôležitejšie z nich...