Prieskum Eurochambres o prekážkach a riešeniach jednotného trhu EÚ

09.10.2023

SOPK s potešením oznamuje, že európske združenie obchodných komôr – Eurochambres, ktorého je SOPK riadnym členom, spúšťa prieskum o prekážkach a riešeniach jednotného trhu. Účelom je zhromaždiť názory európskych podnikov a zamyslieť sa nad cestou k väčšej integrácii pred európskymi voľbami v roku 2024 a nasledujúcim päťročným obdobím EÚ.

Odkaz na prieskum

Cieľovou skupinou sú ekonomicky činné podniky. Otvorený odkaz umožňuje respondentom prístup k prieskumu bez toho, aby museli uvádzať svoje osobné údaje. Účastníci budú môcť na prieskume pracovať a vrátiť sa k nemu neskôr, ak si to želajú. Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. Respondenti majú možnosť vybrať si preferovaný jazyk z rozbaľovacej ponuky (stĺpec napravo od prieskumu). Eurochambres dúfa, že sa tým zvýši počet účastníkov.

Uzávierka odpovedí je pondelok 16. októbra. Po tomto dátume začne Eurochambres pripravovať správu, ktorá bude obsahovať výsledky prieskumu na základe zozbieraných údajov a politických odporúčaní pre budúcu Európsku komisiu.