Prieskum odolnosti dodávateľského reťazca siete Enterprise Europe Network - zapojte sa!

29.04.2024

Dávame Vám do pozornosti krátky prieskum odolnosti dodávateľského reťazca siete Enterprise Europe Network.

Keďže žijeme a podnikáme vo veľmi dynamickom a meniacom sa ekonomickom prostredí, na zabezpečenie stability má EÚ v úmysle vybudovať svoju otvorenú strategickú autonómiu – dostatočne sa chrániť, aby ochránila svoju ekonomickú bezpečnosť a zároveň zostala medzinárodným hráčom.

V tejto súvislosti Európska komisia vyhlásila prieskum, aby mohla dobre a včas pochopiť existujúce alebo bezprostredné narušenie dodávateľského reťazca, ktorému čelia podniky EÚ v rámci Jednotného trhu aj mimo neho, aby mohla konať rýchlo a primerane.

Ak chcete pomôcť dosiahnuť tento cieľ, máte možnosť nahlásiť akékoľvek súčasné alebo očakávané narušenie dodávateľského reťazca vyplnením tohto prieskumu (3 otázky).