Prihláste sa do 3. ročníka súťaže „ZELENÝ MERKÚR“

04.10.2021

 

Od 1. októbra 2021 sa môžete prihlásiť do 3. ročníka súťaže „ZELENÝ MERKÚR“, ktorú vyhlasuje Slovenská obchodná a priemyselná komora a ktorej partnerom je Slovenská agentúra životného prostredia a Banskobystrický samosprávny kraj.

Súťaž sa zameriava na podporu a zviditeľnenie firiem a organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym a efektívnym využívaním prírodných zdrojov

Uzávierka prihlášok: 18. februára 2022

Čo sa bude hodnotiť:
1. Rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo
2. Iniciatívy vo vašej organizácii, ktoré sú navrhnuté tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu
3. Obchodný a sociálny význam iniciatív

Doplňujúce kritérium: Účasť v dobrovoľných schémach

Propozície súťaže a prihláška sú uverejnené na web stránkach:
• SOPK (www.sopk.sk/bb)
• SAŽP (www.sazp.sk)
• BBSK (www.bbsk.sk)

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas verejnej časti Valného zhromaždenia členov Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.