Príležitosť pre nové podnikateľské projekty

08.03.2023

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlásila každoročnú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v maximálnej výške 200-tisíc eur na účely nových podnikateľských projektov v rozvojových krajinách.

SAMRS je štátna rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Predmetom žiadosti môže byť projekt, ktorý priamo zvyšuje kvalitu života v niektorej z rozvojových krajín (vrátane západného Balkánu, východnej Európy, strednej Ázie, blízkeho Východu, Afriky a ďalších). Žiadateľ musí byť schopný spolufinancovať projekt vo výške 20 % požadovanej dotácie (napr. 40-tisíc eur pri maximálnej výške dotácie). Je možné taktiež požiadať o dotáciu vo výške 10-tisíc eur na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre takýto projekt. V prípade schválenia úspešný žiadateľ získa nenávratný grant na realizáciu podnikateľských aktivít podľa schváleného rozpočtu a podmienok. Realizácia projektov má maximálne trvanie dva roky a podlieha kontrole zo strany MZVEZ SR/SAMRS.

Osobitný informačný seminár len k zapájaniu podnikateľov do oficiálnej rozvojovej spolupráce SR sa uskutoční 14. marca 2023.

Podrobnejšie informácie o dotáciách SAMRS: https://slovakaid.sk/faq/

Výzva je zverejnená na: https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2023-ppp-1-otvorena-do-6-aprila-2023. Uzávierka výzvy je vo štvrtok 6. apríla 2023 o 14.00 hod. Ak ste ešte v minulosti nespolupracovali s agentúrou SAMRS, musíte sa v prípade záujmu o predloženie žiadosti predregistrovať podľa pokynov vo výzve, a to do 30. marca 2023.

V prípade záujmu Vám bližšie info poskytne SAMRS alebo SOPK:
- Ing. Jozef Rajtar, riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce
- e-mail: jozef.rajtar@sopk.sk