Pripravte sa na ďalší Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie

04.11.2020

 

 

29. októbra 2020 zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR úvodné informačné podujatie k novému Rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

 

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Nový program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov.

 

Cieľom podujatia bolo predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií. Na podujatí so svojim vstupom vystúpil aj generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD) Jean-Eric Paquet.

 

Všetky videá ako aj prezentácie z podujatia sú dostupné na portáli Národnej kancelárie programu Horizont 2020: https://eraportal.sk/aktuality/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-na-roky-2021-2027/