Program EIT „SUPERNOVAS“ podporí podnikatelky v inovačnom ekosystéme

10.06.2022

Tri znalostné a inovačné spoločenstvá EIT Manufacturing, EIT Food a EIT Urban Mobility koordinujú cross-KIC program Supernovas, ktorý zohľadňuje hlavné existujúce prekážky na zlepšenie prítomnosti žien v podnikateľskom a inovačnom ekosystéme.

 

Spoločný program SUPERNOVAS si dáva za cieľ zapojiť viac žien do podnikatelských ekosystémov. V rámci programu budú podporené začínajúce talentované podnikatelky (rôzneho veku, pôvodu, expertízy a motiváciou) s potenciálom k dalšiemu rozvoju a ich začlenenia do podnikatelských ekosystémov. Účastníčky programu budú mať prístup k finančnej podpore, školeniam a networkingu.

Súčasťou programu Supernovas sú nasledujúce aktivity: Startup Stairway, Rocket Up, Women2Invest a Women Leadership Programme.

Rocket-up je 3-mesačný program, ktorý podporuje inovatívne podniky vedené ženami, ktoré sa chcú internacionalizovať tým, že im poskytuje mentoring na mieru a spája ich s poprednými firemnými partnermi a mestami komunít EIT.

 

Deadline na zasielanie prihlášok je 19.06.2022, 23:59 hod.

Viac informácií o výzve a podmienky výzvy sú zverejnené na stránke EIT Manufacturing.