Program Erasmus pre mladých podnikateľov oslavuje 15 rokov podpory podnikania v Európe

02.04.2024

Erasmus pre mladých podnikateľov (Erasmus for Young Entrepreneurs/EYE) poskytuje novým a potenciálnym podnikateľom jedinečnú príležitosť na medzinárodné výmeny s cieľom realizovať inovatívne nápady a prekonať počiatočné prekážky pri zakladaní a vedení podniku. Umožňuje medzinárodný rast a vytváranie obchodných partnerstiev, pričom účastníci získavajú neoceniteľné praktické skúsenosti a rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti v spolupráci s hostiteľskými podnikateľmi v zahraničí. 

Hostitelia profitujú zo sviežich perspektív a zručností motivovaných nových podnikateľov, čo otvára dvere k preskúmaniu inovatívnych myšlienok pre rast ich podnikania, internacionalizáciu, prístup k novým trhom a tvorbu nových partnerstiev. Program dosiahol takmer 12 000 obchodných výmen v viac ako 45 krajinách, čo dokazuje jeho úspech a popularitu.

Európska komisia sa zaviazala ďalej podporovať program EYE, aby naďalej podporoval vznikajúcich podnikateľov a prispieval k odolnému a inovatívnemu európskemu podnikateľskému ekosystému. V roku 2023 program zaznamenal historicky najvyšší počet žiadostí, čo svedčí o jeho úspechu a schválení zo strany účastníkov.

Program EYE má vysokú mieru úspešnosti, pričom 98% nových podnikateľov by ho odporučilo a 92% účastníkov si udržiava kontakt aj po výmene. Navyše, 20% hostiteľských podnikateľov plánuje založiť spoločné podnikateľské aktivity s novými podnikateľmi.

Viac o programe Erasmus pre mladých podnikateľov