Projekt BEE NET B(uilding) E(uropean) E(xport) Net(works) ponúka granty vo výške 25.000 €

08.07.2019

 

Máte ambíciu celosvetovo rásť a pracovať v medzinárodnom tíme? Máte projektové nápady? Zapojte sa nového európskeho projektu BEE NET a získajte grant vo výške 25.00 €.

Projekt je jednou z nových iniciatív EÚ na pomoc malým a stredným podnikom pri vytváraní európskych podnikateľských sietí (European Business Network - EBN) schopných vytvárať synergie a spoločné stratégie internacionalizácie. Viac informácii o projekte na oficiálnej stránke: https://bee-net.b2match.io

Cieľ projektu:

 • vytvoriť 10 podnikateľských sietí s novými obchodnými modelmi a rozvinúť európsku stratégiu pre rast a konkurencieschopnosť na svetových trhoch
 • podpora interakcie a spolupráce medzi európskymi firmami
 • implementácia projektu na jednotnom trhu EÚ ako aj v tretích krajinách
 • Vybraných 10 EBN dostane grant. Neskôr bude musieť odprezentovať svoje výsledky a poskytnúť spätnú väzbu na posúdenie vplyvu a aktivít EBN. Každý EBN bude mať vlastné virtuálne prostredie „Beehive“, kde bude zdieľať všetky dokumenty, čo umožní neustály tok informácií

Výhody:

 • Grant vo výške 25 000 € na každý EBN, 90% spolufinancovanie. Žiadosť musí predložiť skupina 4 až 8 MSP z najmenej 3 rôznych krajín EÚ. V rámci svojho konzorcia si budete musieť zvoliť koordinátora, ktorý predloží návrh cez online platformu
 • Neustála podpora, poradenstvo a školenia
 • Coaching program, ktorý poskytne poradenstvo ako úspešne vytvoriť EBN prostredníctvom špecializovaného softvéru pre online stretnutia, aby sa prekonali vzdialenostné prekážky medzi členmi EBN a racionalizovali sa náklady a čas
 • Peer to peer Mentoring: 10 mentorov sa bude priamo podieľať v 10 konzorciách EBN s podporou kľúčových externých evaluátorov
 • Ľahká komunikácia prostredníctvom online platformy

Trvanie projektu: 1. marec 2019 – 28. február 2021

Aké MSP sa môžu zapojiť:

 • ktoré majú obmedzené medzinárodné skúsenosti, ale vedia komunikovať v angličtine
 • ktoré v posledných dvoch rokoch realizovali medzinárodné aktivity ako import/export, joint venture, účasť na veľtrhoch a obchodných misiách
 • ktoré majú zameranie na rodinné podnikanie
 • projekt je otvorený aj pre MSP, ktoré už patria do zoskupení (klastre, siete, konzorciá atď.)

Chcete vytvoriť medzinárodnú podnikateľskú sieť alebo byť jedným k partnerov?

 • Zaregistrujte sa TU ◄ a vytvorte si svoj firemný profil
 • Po registrácii máte možnosť hľadať vhodného zahraničného partnera do konzorcia

Zároveň platforma ponúka:
- množstvo informácií a zdrojov (aj na stiahnutie)
- výmenu skúseností
- podujatia
- webináre, školenia a coaching

Dôležité dátumy:

 • jún – november 2019 – webináre pre registrované firmy
 • 22. júl – 1. november 2019 - bude publikovaná výzva pre EBN a registrované firmy budú môcť predložiť návrhy a akčné plány
 • január 2020 – zorganizovanie Kick off podujatia v Barcelone
 • január 2020 - začiatok implementačnej fázy vybraných a schválených 10 EBN, ktoré zároveň dostanú personalizovanú podporu na rozbeh akčného plánu ako aj rozvoj inovatívnych obchodných modelov s pridanou hodnotou
 • január 2021 – záverečné podujatie projektu v Palerme

V prípade záujmu alebo otázok sa neváhajte obrátiť na Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk, T: 02/54433272