Projekt EAGLE zvýši digitálne zručnosti pracovníkov malých a stredných podnikov

08.03.2023

 

Podľa najnovších údajov viac ako polovica pracovníkov európskych malých a stredných podnikov nedisponuje digitálnymi zručnosťami potrebnými pre inovácie a rast podniku. Je to významná prekážka, keďže digitalizácia sa čoraz viac stáva kľúčovou hybnou silou ekonomického rastu a konkurencieschopnosti. Pomôcť má nový projekt EAGLE, do ktorého sa zapojila aj SOPK.

Projekt EAGLE, ktorý bol spustený v januári 2023, má za cieľ pomôcť malým a stredným podnikom (MSP) riešiť medzery v špecifických digitálnych zručnostiach. Jeho celý názov je „Pokrytie medzery v odbornej príprave v digitálnych zručnostiach pracovníkov európskych MSP“ (EAGLE) a je navrhnutý tak, aby pomohol MSP prispôsobiť sa rýchlo sa meniacemu digitálnemu prostrediu a zabezpečiť, aby MSP mali k dispozícii kvalifikovanú pracovnú silu potrebnú na konkurencieschopnosť a prosperitu v globálnej ekonomike. Projekt je financovaný z programu Európskej únie Digital Europe, ktorého cieľom je podporovať výskum a inovácie v Európe.

V rámci projektu budú vytvorené školiace kurzy v špecifických technologických oblastiach. Zápis do kurzov bude pre záujemcov otvorený začiatkom roka 2024. Malé a stredné podniky, ich združenia, ale aj súkromné osoby, ktoré majú záujem o možnosti zvyšovania kvalifikácie alebo o rekvalifikáciu, sa môžu informovať o spustení kurzov a možnostiach odbornej prípravy prostredníctvom Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

Podrobnejšie informácie o projekte: www.projecteagle.eu

Kontakt:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
- Marína Spírová, e-mail: marina.spirova@sopk.sk
- Elena Stieranková, e-mail: elena.stierankova@sopk.sk
- www.sopk.sk/bb