Projekt H2020 – W4RES podporí ženami vedené projekty v oblasti OZE

16.09.2021

Projekt W4RES otvára 2. kolo výzvy na predkladanie projektových návrhov.

V poradí druhá výzva vyhlásená konzorciom projektu W4RES je určená pre ženami vedené projekty zamerané na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v sektore chladenia a vykurovania naprieč vybranými krajinami: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko.

 

V rámci projektu W4RES (Women for Market Uptake of Renewable Heating and Cooling) sa hľadajú projekty, ktoré môžu zahŕňať inovatívne technológie alebo koncepcie navrhovania energeticky efektívnych budov alebo mestských štvrtí, podnikateľské nápady zamerané na motiváciu verejnosti znižovať svoju uhlíkovú stopu, alebo udržateľné spôsoby znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy.

Bližšie informácie k oprávneným žiadateľom a podmienkam výzvy nájdete na stránke projektu W4RES.

 

2. kolo podávania žiadostí je otvorené od 6. septembra 2021s uzávierkou do 30. septembra 2021, 17:00 hod.

 

Zdroj: https://eraportal.sk/aktuality