Projekt HubIT prepojil IKT komunity so spoločenskými aktérmi

24.02.2021

Prečítajte si 

projektu HubIT, v ktorom nájdete informácie o priebehu 3,5 ročných snách o prepojenie IKT komunity so spoločenskými aktérmi.

"Všetko v záujme spoločensky zodpovedných digitálnych inovácií.“

 

Čoskoro zverejníme viac informácií a zaujímavých výstupov projektu, ktorý sa v týchto dňoch blíži ku koncu!

  Read HubIT Newsletter