Projektové stretnutie partnermi projektu AMiCE - Advanced Manufacturing in Central Europe

13.03.2019

Ste firma alebo organizácia, ktorá pôsobí v oblasti ADVANCED MANUFACTURING?

Koncom marca sa stretneme s projektovými partnermi projektu AMiCE - Advanced Manufacturing in Central Europe, na ktorom budeme diskutovať o možnostiach podporytransferu know-how medzi výskumom a podnikateľskou sférou. Tešíme sa, že vám ako partneri tohto zaujímavého projektu prinesieme ďalšie novinky z oblasti cirkulárnej ekonomiky či 3D tlače.

Kontakt:
BIC Bratislava
amice@bic.sk
02/3233 2711 | www.bic.sk