Recyklácia odpadov z obalov na Slovensku

07.02.2023

Rozšírená zodpovednosť výrobcov za obaly a neobalové výrobky funguje na Slovensku od roku 2016. Je založená na princípe platby tzv. recyklačných poplatkov do organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré ich používajú na financovanie nákladov na triedený zber v mestách a obciach na Slovensku.

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) dosahuje dobré výsledky. Podľa dát Eurostatu patríme dokonca medzi premiantov v rámci Európskej únie. Hneď prvé prekvapenie príde pri pohľade na úroveň recyklácie plastových odpadov z obalov. Kým európsky priemer je na úrovni 37,7 %, Slovensko je so svojimi 56,3 % na prvom mieste zo všetkých krajín EÚ. O nič horšie to nevyzerá, ani keď sa pozrieme na všetky odpady z obalov, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice o obaloch. Na Slovensku sme zrecyklovali 70,8 % odpadov z obalov a  skončili sme štvrtí za Belgickom, Luxemburskom a Estónskom. Priemer EÚ je 64,3 %. Tento výsledok znamená, že už v roku 2020 sme prekročili cieľ smernice o obaloch recyklovať do roku 2025 minimálne 65 % odpadov z obalov. Vysoko nadpriemerne recyklujeme aj drevené odpady z obalov (61,4 % oproti priemeru EÚ 32,4 %). Pod priemerom, ale iba mierne, sa pohybujeme pri odpadoch z obalov z papiera (79,7 %, priemer EÚ je 81,6 %) a pri kovových odpadoch z obalov (71,7 % oproti EÚ priemeru 75,5 %).

 

Zdroj: Michal Sebíň • predseda Sekcie obehového hospodárstva SOPK