Rezort hospodárstva otvoril dve výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií

30.03.2023

Prvá výzva je pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom, druhá je určená pre vybrané subjekty verejnej správy. V rámci týchto výziev preplatí Ministerstvo hospodárstva 80 percent nákladov na elektrinu prekračujúcich 199 eur za megawatthodinu a 99 eur za megawatthodinu plynu.

Prvá výzva je pokračovaním kompenzácií pre firmy, kultúrne inštitúcie, športoviská alebo subjekty spadajúce pod samosprávy či cirkev z decembra minulého roka. Ministerstvo hospodárstva vtedy preplácalo zvýšené náklady na energie za mesiace august a september. Aktuálna výzva zatiaľ platí na prvý štvrťrok a žiadosti je možné podávať do konca júna. O jej ďalšom predĺžení rezort rozhodne podľa vývoja cien energií na trhu. Maximálna suma na kompenzáciu je do výšky 200-tisíc € za mesiac, to znamená, že za prvý štvrťrok môže jedna firma dostať až 600-tisíc €.

Minister hospodárstva Karel Hirman zdôraznil, že podanie žiadosti o kompenzácie sa oproti minulému roku zjednodušilo. „Napríklad zá
sadná zmena je v tom, že žiadateľ si už nemusí sám vyplňovať údaje o množstve spotrebovanej energie a cene, pretože tieto údaje si náš systém stiahne automaticky,“ povedal Hirman. Predíde sa tak niektorým chybám pri vypĺňaní žiadosti a zrýchli sa tak celý proces vybavovania. Od podania žiadosti po odoslaní financií by podľa ministra nemal uplynúť viac ako týždeň.

Druhá výzva je určená pre vybrané subjekty verejnej správy. „Sem spadajú subjekty určené štatistickým úradom,“ upozornil Karel Hirman. Zoznam oprávnených prijímateľov pomoci je zverejnený aj na webovej stránke ministerstva. „Tí, ktorí sa tam nájdu, podávajú žiadosť na kompenzáciu cez ministerstvo hospodárstva,“ dodal. Subjekty, ktoré dostávajú prostriedky zo štátneho rozpočtu a nie sú na zozname, by podľa ministra mali dostať kompenzácie priamo z ministerstva financií.

Za školy, škôlky a školské zariadenia sumarizuje údaje ministerstvo školstva a peniaze dostanú po tom, čo rezort školstva poskytne tieto údaje ministerstvu hospodárstva. Táto výzva je platná na celý rok 2023 a bude uzavretá do februára 2024.