RUBIZMO - projekt na rozvoj podnikania a úspešných obchodných modelov

18.02.2021

Slovenským firmám dávame do pozornosti projekt podporovaný z programu Horizont 2020. Ide o RUBIZMO, projekt zameraný na objavenie základných zložiek rozvoja podnikania a úspešných obchodných modelov v odvetviach s vysokým potenciálom, ako sú potraviny a poľnohospodárstvo, nové biologické hodnotové reťazce a ekosystémové služby.

Pracovný plán v oblasti odbornej prípravy a inštruktáže podnikateľov (vrátane krížových návštev) a odbornej prípravy školiteľov môžu slúžiť ako zdroje užitočných informácií, ktoré sú k dispozícii aj online.  

Zároveň prikladáme ďalšie zdroje informácií, ktoré už v rámci projektu vyvinuli pre vidieckych podnikateľov:
✓  Virtuálna knižnica obchodných prípadov na vidieku: https://rubizmo.eu/business/virtual-library
✓  Obchodný nástroj, ako rozvíjať podporné vidiecke podnikateľské prostredie (vo vývoji): metóda pre miestnych aktérov na preskúmanie súčasného a želaného stavu podnikateľského prostredia s cieľom identifikovať nesúlad a cesty k zlepšeniu
✓  Nástroj obchodnej spolupráce, čo je v zásade rozsiahle mapovanie najrôznejších sietí, ktoré existujú a ktoré by mohli podporiť rozvoj podnikania v odvetviach biohospodárstva, potravinárstva a ekosystémových služieb. Môžete si vybrať podľa krajiny a niekoľkých parametrov, aby ste určili siete, ktoré by vám mohli pomôcť, a môžete porovnať ich vlastnosti. K dispozícii sú tiež funkcie, ktoré pomáhajú rozvíjať novú obchodnú sieť a čerpajú inšpiráciu z existujúcich sietí.
✓  Transformačný nástroj https://www.ruralbusinessinnovation.eu, ktorý predstavuje 35 rôznych obchodných modelov s informáciami, charakteristikami obchodného plátna a možnosťami opätovného vyhľadávania na základe mnohých parametrov a nakoniec vytlačením transformačného plánu.
✓  Materiál na školenie a coaching (vo vývoji), vrátane množstva videí: https://rubizmo.eu/training