Seal of Excellence na Slovensku spustený! Šanca pre dobre hodnotené, no nefinancované projekty SME Instrument

26.06.2018

Podávali ste projekt SME Instrument v programe Horizont 2020, no neuspeli ste? Získali ste viac než 12 bodov? Máte šancu získať národné financovanie!