Sedavá práca - predchádzajte chorobám pohybového aparátu na pracovisku

06.09.2022

Mnohé zamestnania so sebou prinášajú stále viac sedenia a zároveň rastie množstvo dôkazov svedčiacich o spojitosti medzi sedavým spôsobom života a zdravotnými problémami. Je preto dôležité, aby ľudia so sedavým zamestnaním mali príležitosť hýbať sa počas dňa. Európska agentúra pre BOZP prináša na svojej web stránke množstvo materiálov v angličtine, češtine aj slovenčine s tipmi ako predchádzať chorobám pohybového aparátu. Aj drobnosti ako spoločná tlačiareň na chodbe, nie u každého pracovníka v kancelárii, či spoločné koše na vyhradených miestach dokážu ľudí rozhýbať.

 

Prečítajte si viac a využite už spracované materiály (články, NAPO filmy, ppt prezentácie) vo svojich firmách počas porád, školení, na interných sociálnych sieťach, vnútrofiremných nástenkách a podobne: