Sekcia výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

27.11.2017

Je to už rok, keď v zmysle § 14 ods.1 Zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách založili jednotlivé podnikateľské organizácie v sektore obranného priemyslu dňa 29. 11. 2016 Sekciu výrobcov obranného priemyslu (SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Ustanovujúce zhromaždenie členov SVOP viedol predseda Trnavskej regionálnej komory SOPK Ján Gabriel. Členovia SVOP na svojom rokovaní prijali stanovy sekcie, plán práce sekcie na rok 2017, legislatívnu iniciatívu a zvolili si predsedu, podpredsedu a členov výkonného výboru.


Predsedom SVOP SOPK sa na základe hlasovania stal Martin Dušanič – generálny riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín (LOTN), a.s., podpredsedom generálny riaditeľ EVPÚ, a.s. Igor Gerek a členmi výkonného výboru Marián Goga (MSM Group, a.s.), Martin Drahoš (PPS Vehicles, s.r.o.), Vladimír Ďuriš (ZŤS – Špeciál, a.s.). SVOP reprezentuje výlučne výrobcov v sektore obranného priemyslu a predstavuje prakticky všetky relevantné produkčné kapacity, ktoré po konverzii zbrojárskeho priemyslu na Slovensku zostali. Na vytvorení sekcie sa zhodli rozhodujúce štátne aj súkromné výrobné podniky tvoriace chrbtovú kosť tohto strategického priemyselného odvetvia. SVOP, združujúci viac ako 4 800 zamestnancov najmä v slabších slovenských regiónoch, disponuje kvalitným výrobným know-how a medzinárodnými referenciami v oblasti obranného priemyslu.


Delegáciu podnikov SVOP vedenú predsedom SOPK Petrom Mihókom prijal dňa 30. 3. 2017 aj minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Na stretnutí vyjadril minister obrany záujem o komunikáciu ozbrojených síl s domácim priemyslom a priblížil zámery rezortu v oblasti modernizácie a vyzbrojovania. Dôraz kládol aj na podporu regionálnych a sociálnych aspektov týchto procesov. Predseda SOPK vyjadril záujem zakotviť spoluprácu komory s rezortom obrany. Dňa 20. 4. 2017 prišlo k oficiálnemu podpisu dohody o spolupráci medzi SOPK a MO SR. Zakotvuje sa v nej spolupráca a komunikácia medzi zúčastnenými stranami v oblasti výskumu, vývoja, koordinácie, podpory predaja, propagácie na tretích trhoch či vzdelávania.


Regionálne komory SOPK a Sekcia výrobcov obranného priemyslu SOPK boli oslovení zo strany MO SR na pripomienkovanie nelegislatívneho materiálu LP/2017/213 Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4, ktoré sa skončilo dňa 7. 4. 2017. Ďalšie rokovanie SVOP sa uskutočnilo dňa 22. 6. 2017. Na programe bolo rozpracovanie dohody o spolupráci s MO SR, projekty spolupráce so silovými zložkami a žiadosť o prijatie nového člena. Na predmetnom rokovaní nominovali členovia SVOP jednotlivých zástupcov do poradných orgánov v rezorte obrany.


Dňa 21. 9. 2017 bola SVOP vyzvaná sekciou vyzbrojovania a modernizácie MO SR k účasti na prezentáciách jednotlivých podnikov z oblasti obranného priemyslu. Jednotliví členovia SVOP prezentovali svoje výrobné portfólio a produkčné schopnosti. Následne sa uskutočnila rozsiahla diskusia. SVOP oceňuje efektívnu, transparentnú komunikáciu s rezortom obrany a verí v jej pokračovanie aj do budúcnosti. Zapojenie sa domáceho priemyslu do obnovy ozbrojených síl SR vníma SVOP ako najvýhodnejšie riešenie pre Slovensko nielen z pohľadu požiadaviek armády, ale aj z pohľadu ekonomických a sociálnych benefitov pre štát a daňových poplatníkov.