Séria online partnerských podujatí pre výzvu programu Horizont 2020 na Green Deal

13.11.2020

 

Sieť IrRADIARE, Science for Evolution organizuje v novembri a decembri sériu partnerských podujatí zameraných na rozšírenie spolupráce pri tvorbe projektových návrhov a formovanie konzorcií do aktuálne otvorenej najväčšej tematickej výzvy H2020 Green Deal Call.

 

Na virtuálnom podujatí v rámci sekcie tzv. pitching session budete mať možnosť prezentovať svoju organizáciu, projektové idey, návrhy a expertízu, ktorú ponúkate v rámci jednotlivých tém výzvy H2020 Green Deal Call. Spolu sa bude konať sedem panelov, ich dátumy, témy ako aj bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť nájdete v brožúre.

 

Ak by ste mali záujem na podujatí vystúpiť ako speaker v niektorom zo 7 panelov, konečný termín na prihlásenie sa do prvého panelu (uskutoční sa 24.11.2020) je už 19.11.2020.

 

V prípade záujmu o účasť kontaktujte: Lucia Dávidová (lucia.davidova@cvtisr.sk)

 

Účasť na podujatí je bezplatná!