Skladovanie energie je príležitosťou

13.12.2022

Skladovanie energie by mohlo prispieť k riešeniu energetickej krízy v Európe, no v plánovaní sa skladovaniu nevenuje dostatočná pozornosť. Európska komisia v máji 2022 predstavila plán REPowerEU, v rámci ktorého je stanovený cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie do roku 2030 na 45 %, pričom fotovoltaická kapacita by sa mala do roku 2025 zdvojnásobiť. Tieto ciele si vyžiadajú aj vyššie kapacity na uskladňovaní energie, no v pláne REPowerEU je o uskladňovaní energie len niekoľko explicitných zmienok, upozornili analytici spoločnosti Allianz Trade. „Na porovnanie, podľa súčasných pravidiel bude kapacita skladovania energie predstavovať len približne tretinu súčasného ruského dovozu plynu, čo za predpokladu, že ruský plyn bude v dlhodobom horizonte nahradený obnoviteľnými zdrojmi, zaostáva zapotrebnou kapacitou,“ priblížil riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.

Európa by nemala zaostávať
V roku 2021 sa celková kapacita skladovania energie blížila k výkonu 27 gigawattov (GW) resp. 56 gigawatthodinám (GWh), čo je päťnásobok úrovne z roku 2015. Podľa viacerých odhadov sa očakáva, že globálny trh skladovania energie do roku 2030 vzrastie 15- až 19-násobne, pričom kumulatívna kapacita skladovania energie dosiahne úroveň 400-500 GW. V budúcnosti by mal tento segment pokračovať vo svojom rekordnom raste. „Väčšina tohto rastu bude pochádzať z USA a Číny,“ skonštatovali analytici. Obe krajiny vypracovali ambiciózne plány na skladovanie energie, ktoré by mali podporovať veľké projekty v sieťovom rozsahu.

Dopyt predbieha ponuku
Napriek rastu sa však skladovaniu energie nevenuje taká investičná pozornosť ako obnoviteľným zdrojom energie a elektrickým vozidlám, ktoré spolu predstavovali takmer 70 % všetkých investícií, súvisiacich s energetickou transformáciou v roku 2021. „To však len podčiarkuje obrovský nevyriešený dopyt po skladovaní energie, keďže obnoviteľné zdroje zvýšia nestálosť vo výrobe energie, a tým vytvoria ďalší dopyt po skladovaní ako rezerve pre elektrickú sieť. Môžeme tiež spomenúť, že elektrické vozidlá by sa jedného dňa mohli pri vhodnom nastavení využívať na skladovanie pre domácnosti,“ upozornil Mucina.

Z krátkodobého hľadiska bude trh skladovania energie pravdepodobne čeliť výzvam, ale z dlhodobého hľadiska by úspory z rozsahu a klesajúce ceny mali podporiť vyššie investície. Nedostatok čipov, problémy v dodávateľských reťazcoch a vysoké ceny lítia pravdepodobne budú v najbližších rokoch ovplyvňovať priebeh projektov a ich financovanie. „Z dlhodobého hľadiska však klesajúce náklady vytvárajú predpoklad na vyššie ročné kapitálové výdavky v oblasti skladovania energie, keďže náklady na kilowatthodinu (kWh) by sa mohli znížiť o 60 %,“ dodali analytici.