Slovenská spoločnosť Biopel získala finančné prostriedky na výstavbu logistického centra

24.11.2020

Spoločnosť BIOPEL sídliaca v Kysuckom Lieskovci sa od roku 2012 venuje spracovaniu odpadového dreva, ktoré nie je použiteľné pre účely v stavebníctve či nábytkárskom priemysle. Hlavným cieľom firmy je výroba širšej škály drevných palív, ako sú pelety, brikety, štiepané palivové drevo či suché štiepky. Pomocou vlastných technologických procesov sa tak snažia o výrobu ekologického paliva, čím prispievajú k zvýšenému využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, znižovaniu skleníkových plynov a ochrane životného prostredia.

BIOPEL je najväčším producentom vysoko kvalitných peliet z drevného odpadu na Slovensku. V závode firmy však chýbalo logistické centrum pre flexibilnú a nákladovo efektívnu dodávku vyrobených drevených peliet. Manažment firmy preto podal žiadosť o grant z tzv. Nórskych grantov (Grantov EHP), ktorá bola nakoniec úspešná a grant získali, avšak neboli schopní získať aj potrebné ko-financovanie.

Podpora získaná od Enterprise Europe Network

Firma BIOPEL je dlhodobým klientom siete Enterprise Europe Network na Slovensku, a to priamo prostredníctvom expertov z BIC Bratislava, s ktorými je v pravidelnom kontakte vo veci podpory ich podnikania. Vedenie spoločnosti BIOPEL požiadalo BIC Bratislava o poskytnutie konzultácie v oblasti prístupu k financiám s cieľom získať ko-financovanie grantu. Po intenzívnej diskusii ohľadom rôznych možností získania finančných prostriedkov, Štefan Vrátny, riaditeľ BIC Bratislava, po dobu jedného roka aktívne podporoval firmu BIOPEL v rámci procesu rokovania s bankou o poskytnutí komerčného úveru.

Pôžička bola nakoniec schválená za použitia verejnej záručnej schémy financovanej z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Po získaní finančných prostriedkov, nórskeho grantu a komerčného úveru krytého z EŠIF začala výstavba biomasového logistického centra BIOPEL, a.s. Projekt Biomass Logistic Centre bol ocenený cenou the National Energy Globe Award Slovakia 2018 ako najlepší projekt na Slovensku.

Okrem finančných príležitostí spoločnosť využila tiež podporu v oblasti medzinárodnej spolupráce. Vďaka sieti Enterprise Europe Network sa spoločnosti BIOPEL podarilo nájsť dlhodobého partnera v Taliansku, ktorému dodáva na Slovensku vyrobené pelety. Spolupráca medzi firmou BIOPEL a expertami BIC Bratislava aj naďalej pokračuje.

Ak máte aj vy záujem o poradenstvo v oblasti financií či medzinárodnej spolupráce a hľadania zahraničných biznis partnerov, prejdite na stránku www.een.sk a prečítajte si viac o našich službách. Ozvite sa nám, radi podporíme vaše podnikanie!