Slovensko je piaty najslabší inovátor v Únii

04.10.2022

Najlepším inovátorom v EÚ je aj v roku 2022 Švédsko. V porovnaní s vlaňajškom tri krajiny zmenili svoje výkonnostné skupiny – Holandsko sa stalo lídrom v oblasti inovácií, Cyprus silným inovátorom a Estónsko miernym inovátorom.

Vyplýva to z Európskej hodnotiacej tabuľky inovácií za rok 2022, ktorú zverejnila Európska komisia.

Z rebríčka vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ od roku 2015 vzrástla približne o 10 %. V porovnaní s rokom 2021 sa inovačná výkonnosť zlepšila v 19 členských štátoch a v ôsmich sa znížila. V porovnaní s priemerom EÚ majú globálni konkurenti ako Austrália, Kanada, Kórejská republika a USA aj naďalej výkonnostnú výhodu. Napriek tomu EÚ prekonala svoj výkonnostný rozdiel v porovnaní s týmito krajinami a od roku 2021 prekonala Japonsko.

Eurokomisárka pre inovácie Marija Gabrielová uviedla, že cez program Horizont Európa Únia podporuje špičkových výskumníkov a inovátorov pri presadzovaní systémových zmien potrebných na zabezpečenie zelenej, zdravej a odolnej Európy.

„Európska hodnotiaca tabuľka inovácií dokazuje dôležitosť vytvorenia celoeurópskeho inovačného ekosystému. Nedávno prijatá Nová európska inovačná agenda postaví Európu na čelo novej vlny technologických inovácií a zabezpečí, aby sa inovácie dostali do všetkých regiónov Európy vrátane vidieckych oblastí,“ odkázala komisárka.

EÚ sa netají, že chce byť technologickým a komerčným lídrom v strategických oblastiach, ako je vesmír, obrana, zelený vodík, batérie, nové kvantové čipy a vysokovýkonná výpočtová technika, čo sa má pretaviť aj do tvorby kvalitných pracovných miest v Európe.

Komisia skonštatovala, že priepasť medzi krajinami EÚ v oblasti inovácií pretrváva. Výkonnostné skupiny majú tendenciu byť geograficky sústredené, lídri v oblasti inovácií a najsilnejší inovátori sa nachádzajú na severe a západe Európy a väčšina miernych a nových inovátorov v južnej a východnej Európe.

Noví inovátori (pod 70 % výkonu EÚ):
- Maďarsko
- Chorvátsko
- Slovensko
- Poľsko
- Lotyšsko
- Bulharsko
- Rumunsko