Slovensko má svoj akčný plán inteligentného priemyslu

16.10.2018

Slovensko má svoj akčný plán inteligentného priemyslu. Vláda schválila návrh plánu, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR. RPIC Prešov sa podieľal na jeho pripomienkovaní.