SME panel - Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ

08.09.2017

Európska Komisia nedávno ukončila tzv. „kontrolu vhodnosti“ právnych predpisov EÚ v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu a hodnotenie smernice o právach spotrebiteľov. Na základe výsledkov sa potvrdilo, že vo všeobecnosti spotrebiteľské právo EÚ naďalej spĺňa svoj účel. Pri ich účinnom uplatňovaní riešia existujúce pravidlá problémy, s ktorými sa spotrebitelia v súčasnosti stretávajú aj na online trhoch.

Avšak zistenia poukazujú aj na potrebu zlepšiť informovanosť, presadzovanie predpisov a možnosti nápravy s cieľom čo najlepšie využiť existujúce právne predpisy. Prostredníctvom tohto prieskumu chce Komisia zistiť názory osobitne od malých a stredných podnikov, aby porozumela prípadným vplyvom, ktoré plánované legislatívne zmeny môžu mať na malé a stredné podniky, ktoré predávajú tovar alebo služby spotrebiteľom v Európe.

 

Tento prieskum pre malé a stredné podniky je rozdelený do troch častí:

  1. Prvá časť obsahuje „otázky o vás“ (maximálne 10 otázok)
  2. Druhá časť obsahuje „všeobecný dotazník“ (7 otázok). Pozostáva z dvoch častí: - Možnosti odškodnenia spotrebiteľov a možné prostriedky nápravy pre spotrebiteľov, ktorí sa stali obeťami nekalých obchodných praktík a Lepšie presadzovanie práva – posilnenie sankcií za porušenie spotrebiteľských predpisov
  3. Tretia časť pozostáva z troch osobitných dotazníkov zameraných na tieto oblasti: Možné zjednodušenie existujúcich predpisov týkajúcich sa elektronických transakcií, predovšetkým práva odstúpiť od zmluvy, Cielená revízia predpisov s cieľom zvýšiť transparentnosť online trhov, Cielená revízia predpisov týkajúcich sa „bezplatných“ online služieb

 

Vyplnený dotazník môžete zaslať najneskôr do 22. septembra 2017 na emailovú adresu sopkueu@sopk.sk. Vopred ďakujeme za váš čas