SME panel o iniciatíve za udržateľný výrobok

13.05.2021

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do krátkeho dotazníkového prieskumu (SME panel) o iniciatíve za udržateľný výrobok (SPI). Nie je potrebné sa nikam registrovať, stačí Vaše odpovede vyplniť anonymne na stránke. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Cieľom je zhromaždiť názory na iniciatívu SPI, ktorú Európska komisia oznámila v minuloročnom Akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Zameriava sa na to, aby výrobky umiestnené na trhu EÚ boli vhodné pre klimaticky neutrálne, efektívne využívajúce zdroje a obehové hospodárstvo, znižovali plytvanie a zabezpečili, aby sa výkon priekopníkov v oblasti udržateľnosti postupne stal normou.

Hlavná časť SPI sa zameria na rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice o ekodizajne nad rámec energeticky významných výrobkov tak, aby bola uplatniteľná na čo najširšiu škálu výrobkov a zabezpečila jej cirkulárnosť. Akčný plán identifikuje zoznam hodnotových reťazcov, ktoré by mali mať prioritu v rámci SPI, ale objasňuje, že budú identifikované ďalšie skupiny výrobkov na základe ich vplyvu na životné prostredie a potenciálu cirkulácie. V kontexte tohto prieskumu možno pod udržateľnými výrobkami rozumieť tie výrobky a služby, ktoré majú dlhú životnosť; sú odolné, opraviteľné, rozšíriteľné a vyrábané s minimálnym dopadom na životné prostredie a ich vplyvy a emisie sú minimalizované počas celého jeho životného cyklu. Na trhu sa dajú niekedy ľahko identifikovať, pretože môžu byť držiteľmi úradnej environmentálnej značky EÚ.

Vaše odpovede môžete zasielať ONLINE do 15. júna 2021. V časti 7-digit organisational ID Number uvádzajte prosím SK00499. Kópiu Vašich odpovedí zašlite prosím na email: sopkueu@sopk.sk.

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk