SME panel o prekladovom nástroji eTranslation

13.12.2019

 

Nakoľko sa veľa firiem potýka s jazykovými bariérami pri podnikaní na Jednotnom európskom trhu, Európska komisia plánuje v roku 2020 ponúkať bezplatne všetkým MSP v EÚ svoj prekladový nástroj eTranslation s cieľom zvýšiť cezhraničný obchod.

Nástroj v súčasnosti používajú európske inštitúcie a orgány verejnej správy v celej EÚ. Pred tým, než bude dostupný širokej verejnosti, EK by chcela lepšie porozumieť potrebám malých a stredných podnikov, ako aj oblastiam využitia použitia tohto prekladateľského nástroja a iných jazykových nástrojov, ktoré v súčasnosti vyvíja.

Preto prinášame SME panel, do ktorého Vás pozývame zapojiť sa vyplnením krátkeho DOTAZNÍKA. Vaše odpovede nám prosím zasielajte do 28. januára 2020 na email: sopkueu@sopk.sk