SME panel o viacjazyčných webových stránkach a e-translation

28.04.2021

Ste malá a stredná firma, ktorá podniká alebo plánuje podnikať celosvetovo? Premýšľate ako priblížiť Vaše produkty čo najširšiemu okruhu zákazníkov, no nie ste si istý či cudzojazyčná verzia vašich web stránok je presne taká akú potrebujete nakoľko pochybujete o vašich jazykových zručnostiach?

Hľadáme MSP, ktoré by sa zapojili do krátkeho dotazníkového prieskumu (SME panel) ohľadne elektronického prekladu pre viacjazyčné webové stránky. Nie je potrebné sa nikam registrovať, stačí Vaše odpovede vyplniť anonymne na stránke. Zapojte sa poskytnutím spätnej väzby, aby Európska komisia lepšie pochopila Vaše potreby a prípady/oblasti použitia nástrojov na preklad webových stránok. Pri vyplnení prieskumu Vás pozývame vyskúšať si nástroj elektronického prekladu e-Translation. Komisia tiež hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa zúčastnili pilotnej fázy riešenia prekladu webových stránok. Podniky budú môcť o to prejaviť záujem vo svojej odpovedi na prieskum.

Tento panel nadväzuje na tému e-Translation z roku 2020. Napriek čoraz lepšej znalosti cudzích jazykov sa množstvo firiem naďalej potýka s jazykovými bariérami pri podnikaní na Jednotnom európskom trhu. Preto Európska komisia vypracovala bezplatný prekladový nástroj eTranslation s cieľom zvýšiť cezhraničný obchod a uľahčiť podnikom zverejňovanie svojich webových stránok vo viacerých jazykoch poskytnutím nástroja na automatický preklad založený na eTranslation (služba, ktorú v súčasnosti využívajú európske inštitúcie a tisíce orgánov verejnej správy v celej EÚ).

Vaše odpovede môžete zasielať ONLINE do 31. mája 2021. V časti 7-digit organisational ID Number uvádzajte prosím SK00499. Kópiu Vašich odpovedí zašlite prosím na email: sopkueu@sopk.sk.

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk