SME panel o vnútrozemskej vodnej doprave

01.04.2019

 

Ste majiteľ plavidiel, kapitán lodí, člen posádky alebo iný zamestnanec na palube osobnej lode? Chcete ovplyvniť zmeny právnych predpisov EÚ? Pozývame Vás zapojiť sa do SME panela vyplnením krátkeho DOTAZNÍKA. Vaše odpovede nám zasielajte do 17. apríla 2019 na email: sopkueu@sopk.sk.

Európska komisia - GR pre mobilitu a dopravu robí prieskum týkajúci sa vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ. Prieskum sa týka najmä 13 členských štátov (AT, BE, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, LU, NL, PL, RO, SK) a je súčasťou nezávislej externej štúdie. Štúdiu „Hodnotenie vplyvu možností digitálnych nástrojov pre vnútrozemskú vodnú dopravu“ začala Európska komisia v októbri 2018.

Všeobecným cieľom tejto štúdie je zvážiť možnosti politiky, ktoré znížia regulačné náklady pre podniky, členov posádky a orgány a zvýšia kapacity na presadzovanie právnych predpisov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT/VVD) s využitím zdokonalených nástrojov kontroly na zabezpečenie rovnakých podmienok.

Tento prieskum je zameraný na zhromažďovanie údajov, ktoré pomôžu definovať relevantné problémy, ktorým sektor v súčasnosti čelí, a na základe toho pochopiť ich budúci vývoj.