SOPK a Európska investičná banka podpísali Memorandum o porozumení

08.10.2018

Na základe záverov predchádzajúcich rokovaní podpísal dňa 08. októbra 2018 pán Vazil Hudák, viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) so sídlom v Luxembugu a pán Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Memorandum o porozumení medzi oboma inštitúciami.

 

Cieľom tejto iniciatívy je dlhodobá spolupráca a podpora medzinárodného obchodu a investícií s využitím zdrojov tejto významnej finančnej inštitúcie. EIB sa prostredníctvom  Európskeho fondu pre strategické investície podieľa na financovaní hospodárskej obnovy v európskych krajinách. Podporuje aj inovačné a výskumné aktivity v malých, stredných a veľkých spoločnostiach.

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora bude spolupracovať pri propagácii aktivít EIB, vyhľadávať a odporúčať projekty vhodné na podporu z jej fondov a poskytovať ďalšie služby podľa potrieb luxemburského partnera.