SOPK sa zapojila do iniciatívy Európskej únie na podporu klastrovej spolupráce

19.06.2023

Trenčianska regionálna komora SOPK sa zapojila do iniciatívy Európskej únie na podporu klastrovej spolupráce vyhlásenej Európskou klastrovou kooperačnou platformou. V rámci nej uzatvorila 16. mája 2023 dohodu o spolupráci s Klastrom polygrafického priemyslu, vydavateľstiev a digitálnych tlačiarenských technológií: logistika, servis, kvalita z Dnipra na Ukrajine zameranú na podporu obnovy Ukrajiny.

Dohoda o spolupráci zahŕňa realizáciu spoločných projektov na obnovu Ukrajiny, zapájanie sa do grantových programov, podpory komercializácie výsledkov projektov a výskumu, rozvoja inovačných centier a klastrov a klastrových iniciatív, podpory investícií ukrajinských spoločností, transferu technológií a výmeny know-how, školení a budovania inštitucionálnych kapacít a organizovania spoločných podujatí na internacionalizáciu a posilnenie exportných aktivít.

Dohodu podpísal riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK Ján Václav a prezidentka klastra Natalia Isaieva.