SOPK vydávané certifikáty pre elektronický podpis sú bezpečné

13.11.2017

V súvislosti s publikovaním informácií o zraniteľnosti eID kariet vydávaných MV SR by sme chceli informovať slovenské firmy, že daná zraniteľnosť sa netýka USB zariadení vydávaných SOPK od firmy DISIG, a.s.

 

Vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, kvalifikovaných certifikátov resp. mandátnych certifikátov, ktoré sú vydávané všetkými Regionálnymi komorami SOPK, je naďalej úplne bezpečné.