SOPK vyhlasuje pre inovatívne firmy 23. ročník súťaže „Krištáľový Merkúr 2018“

11.12.2018

 

S cieľom propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť o aktivitách v oblasti inovácií vyhlasujú Banskobystrická regionálna komora SOPK, Banskobystrický samosprávny kraj a Úrad priemyselného vlastníctva SR 23. ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2018“.

Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách:

  • produktová inovácia nižšieho rádu (inovačná zmena adaptačná, variantná),
  • produktová inovácia vyššieho rádu (inovačná zmena generačná, druhová, rodová),
  • technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu,
  • kategória "Mladý inovátor", určená mladým ľud'om do 30 rokov.
     

Predložené nominácie bude hodnotiť porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia y sa uskutoční v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Miesto a dátum jeho konania oznámime v dostatočnom časovom predstihu.
 

PRÍLOHY:


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
Ing. Marína Spírová, PhD., riaditeľka
tel 048 4125 633
fax 048 4125 634
marina.spirova@sopk.sk