Splnomocnenec SOPK pre Ruskú federáciu

28.06.2017

Záujemcov o spoluprácu s Ruskou federáciou informujeme, že Predstavenstvo SOPK vymenovalo Ing. Jozefa Dolníka za predstaviteľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre Ruskú federáciu a kontaktnú osobu pre spoluprácu s Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie. Zmyslom a účelom tohto kroku je napomôcť ďalšiemu rozvoju spolupráce oboch komôr a tiež rozvoju dvojstranných ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami.

V prípade záujmu môžete zástupcu SOPK kontaktovať na telefónnom čísle.: +421-33-730018 alebo e-mailom: jozef.dolnik@sopk.sk