Spolupráca Enterprise Europe Network a BOWI pre podporu digitalizácie a financovanie experimentov v podnikoch

22.06.2022

 

V dňoch 16. – 17.6.2022 sa v Košiciach uskutočnilo dvojdňové stretnutie so zástupcami konzorcia projektu BOWI, v rámci ktorého zahraniční partneri z výskumných inštitúcií VTT (Fínsko) a TNO (Holandsko)  spolu s interným tímom digitálneho inovačného hubu DIH TECHNICOM pri TUKE pomocou aktívnych a tvorivých workshopov a konštruktívnych diskusií analyzovali možnosti napredovania DIH TECHNICOM, najmä na strategickej úrovni a z pohľadu medzi-regionálnej spolupráce.

Enterprise Europe Network ako sieť podporujúca rozvoj a rast firiem rozvíja spoluprácu s DIH a budúcim EDIH (Európsky digitálny a inovačný hub) pre nastavenie kvalitných doplňujúcich sa služieb pre podporu digitalizácie vo firmách. V rámci stretnutia boli odprezentované služby siete zahraničným partnerom a ostatným účastníkom z košického kraja a pri diskusiách sme sa zamerali aj na hľadanie možností bližšej spolupráce pri realizácii kaskádového financovania v rámci projektu BOWI pre podniky na Slovensku. V rámci výziev projektu BOWI boli doposiaľ úspešní štyria klienti siete Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, ktorí získali financie na realizáciu technologických experimentov pre ďalší rozvoj svojich produktov.