Spolupráca s japonskými firmami - ponuky aj dopyty

06.02.2023

V prípade, že obchodujete s Japonskom alebo tak máte v pláne urobiť, dávame Vám do pozornosti najnovšie EEN profily (ponuky aj dopyty) japonských firiem z oblasti potravinárstva, chemického priemyslu, zdravotníctva a farmácie.

V prípade záujmu o kontakt na konkrétny profil nás kontaktujte na e-mail: daniela.siranova@sopk.sk s uvedením čísla profilu a Vaše kontaktné údaje.


BRJP20221102001
Sector: chemical
A Japanese trading company is seeking EU suppliers of chemicals and compounds for the electronics sector
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/7d15454d-aaab-4f50-8ae4-0184361465fb

BRJP20221102002
Sector: automation solutions
A Japanese company in the industrial automation market is looking for automation solutions such as robotics peripherals to represent as an agent and distribute
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/fb987a75-086c-4449-9687-018437429acd

BOJP20221019003
Sector: chemical, pharma
Japanese company is seeking EU partners for their oligonucleotide related products
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/0e3e224b-4be3-4dc7-afcf-0183ef4a2936

BOJP20221114001
Sector: educational toys
Japanese software company that developed an educational toy to help toddlers and pre-schoolers learn programming is looking for agents and distribution partners in the EU
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c556a798-98ae-4aaa-8c6f-018473f925e7

BOJP20221118003
Sector: food, healthcare
A Japanese Contract Research Organization (CRO) that focuses on functional food is open to various types of research and development cooperation
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/0542fa71-9772-4806-b34e-018489e7a5b6

BOJP20230104001
Sector: healthcare
Japanese company with expertise in sensor technology for usage in elderly care is looking for agents and distribution partners in the EU
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/4e871a52-22bc-4834-9670-01857ab0aebc