Sprievodca financovaním EÚ v cestovnom ruchu

26.04.2018

Sprievodca pokrýva najdôležitejšie programy financovania EÚ (2014 – 2020) pre sektor cestovného ruchu, t.j. súkromné a verejné subjekty podporujúce turistické destinácie alebo rozvoj turistických služieb: ESFI, ERDF, Kohézne fondy, ESF, EAFRD, EMFF, LIFE, Horizont 2020, COSME, Creative Europe, Erasmus+, EASI.