Stali sme sa členom Altfinator Hub na Slovensku

13.05.2020

 

BIC Bratislava, koordinátor siete Enterprise Europe Network, sa stal lokálnym zástupcom iniciatívy Altfinator na Slovensku! Budeme tak pokračovať v propagácii alternatívnych finančných príležitostí (vrátane crowdfundingu) s podporou materiálov, sietí a metodík, ktoré boli vyvinuté iniciatívou Altfinator, ktorá bola podporená programom Horizont 2020.

Keďže sme v dennom kontakte so spoločnosťami, ktoré hľadajú financovanie inovácií, sme radi, že im budeme môcť ešte lepšie pomôcť zo získavaním finančných prostriedkov na ich rozvoj.

Pozrite si niektoré z dokumentov a nástrojov Altfinator:

Kontakt na lokálne zastúpenie v SR