Téma obehového hospodárstva

19.06.2023

Téma obehového hospodárstva sa začína čoraz častejšie objavovať vo verejných diskusiách, v médiách a začína mať vplyv aj na procesy vo firmách. Dnes už podnikatelia vedia, že problematiku zberu a spracovania odpadov musia mať dobre nastavenú a je nevyhnutné sledovať aj často sa meniacu legislatívu. Kým sa slovenský zákon o odpadoch stihne „usadiť“ v praxi, už sa na úrovni Európskej únie otvára debata o zmene predpisov.

V súčasnosti prechádza revíziou najmä Smernica o obaloch, ktorá zmení aj právnu formu a stane sa Nariadením. Nariadenie EÚ už nie je potrebné transponovať do národnej legislatívy a jeho ustanovenia sú prakticky okamžite platné v členských štátoch. Je teda možné, že už o niekoľko mesiacov nás čakajú nové povinnosti ako povinný minimálny podiel opakovane použiteľných obalov (čo zásadne ovplyvní gastro prevádzky alebo zásielkové služby), povinný obsah recyklátu v nových obaloch, nový systém označovania obalov, spoplatnenie ťažko recyklovateľných alebo nerecyklovateľných obalov (ekomodulácia), tlak na minimalizáciu obalov a elimináciu prázdneho priestoru v obaloch alebo prechod na kompostovateľné obaly pri čajových vrecúškach, etiketách na ovocí a zelenine alebo pri plastových taškách.

Aktuálne prebiehajú ostré diskusie medzi navrhovateľmi a priemyslom na úrovni EÚ. Už dnes však vieme, že zásadnejšej zmene sa v tejto oblasti nevyhneme. Aj preto som rád, že sme v minulom roku zmenili názov na Sekciu obehového hospodárstva SOPK, ktorý lepšie zohľadňuje našu činnosť a výzvy, ktoré sú pred nami. Vizionárskou sa ukázala aj myšlienka organizovať celoslovenskú konferenciu s názvom Cirkulárna ekonomika, ktorá v kontexte očakávaných zmien takisto naberá na význame. Aj samotná činnosť sekcie prešla po covidovom období menším „reštartom“, ktorý nesúvisel iba so zmenou názvu. Okrem štandardného sledovania a pripomienkovania legislatívy sme zorganizovali aj pracovnú cestu do Rakúska, počas ktorej sme veľmi komplexne videli, ako si s novými povinnosťami poradili v susednej krajine a nabrali sme množstvo inšpirácie. A, samozrejme, nechýbali ani inšpiratívne exkurzie do prevádzok členov sekcie, ktoré v ničom nezaostávajú za tým, čo sme videli za hranicami.

Obehové hospodárstvo bude horúcou témou najbližších rokov. Verím, že Sekcia obehového hospodárstva SOPK sa stane otvoreným miestom, kde členovia SOPK nájdu vždy všetky aktuálne informácie a inšpirácie.

Zdroj: Michal Sebíň, predseda Sekcie obehového hospodárstva SOPK
             Ivana Kondášová, útvar zahraničných vzťahov, Bratislavská regionálna komora SOPK