Trenčianska regionálna komora rozširuje svoje služby v oblasti elektronických certifikátov

27.07.2017

Trenčianska regionálna komora od 16.6.2017 rozširuje svoje služby v oblasti elektronických certifikátov o nový typ kvalifikovaného elektronického podpisu - Mandátny certifikát, ktorý je určený na podpisovanie úradných rozhodnutí. Vydáva sa fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách).

Päť krokov k mandátnemu certifikátu
Cenník

Viac informácií: Martin Plško
Tel.: 032 / 652 00 35
E-mail: martin.plsko@sopk.sk