Úrovne pripravenosti technológie (TRL) – ako sa definujú

25.09.2017

Viaceré nástroje programu Horizont 2020 vyžadujú istú mieru pripravenosti technológie, aby mohli byť podporené z verejných zdrojov. Na priradenie pripravenosti sa používa metodológia TRL – Technology readiness level, ktorá definuje 9 úrovní pripravenosti.

Viac informácií nájdete tu ...