V Taliansku pomohla technológia 3D tlače pacientom s COVID-19

18.03.2020

Pri aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom potrebuje obrovské množstvo ľudí intenzívnu lekársku starostlivosť. Problémy však začínajú vznikať pri dodávkach zdravotníckych zariadení a pomôcok. Nemocnica na severe Talianska naliehavo potrebovala ventily pre zariadenie intenzívnej starostlivosti, ktoré im dodávateľská spoločnosť nevedela zabezpečiť. 

Preto sa rozhodli osloviť expertov  z oblasti 3Dtlače. Na výzvu sa ozvala spoločnosť z Milána, ktorej CEO priniesol 3D tlačiareň priamo do nemocnice a za pár hodín vyprodukoval chýbajúcu súčiastku. Následne bolo dýchanie niekoľkých pacientov v talianskej nemocnici podporené prístrojom, ktorý obsahoval ventil vytlačený na 3D tlačiarni. V súčasnosti sa experti na 3D tlač pokúšaj nájsť spôsob produkcie pre ďalšie nedostatkové komponenty ako masky či iné súčasti ochranného odevu. 

Vľavo originálny ventil, vpravo ventil vytlačený na 3D tlačiarni

Zdroj: www.3dprintingmedia.network