Vedec roka 2018 - oznámenie o vyhlásení súťaže

14.02.2019

 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlásia 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2018 a predchádzajúce obdobie sa plánuje udeliť ocenenie v piatich kategóriách:

• Vedec roka SR
• Mladý vedecký pracovník
• Inovátor roka
• Technológ roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. marca 2019 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. 

 

Dokumenty k podujatiu Vedec roka SR 2018:

Výzva na zaslanie návrhov na ocenenie (.PDF)

Štatút (.PDF)

Návrhový formulár (Príloha č.1 k štatútu) (.doc)

Širšie zdôvodnenie nominácie (Príloha č.1A k štatútu) (.doc)

Informácia o spracúvaní osobných údajov (Príloha č.2 k štatútu) (.PDF)