Verejná konzultácia - Daňové úniky a agresívne daňové plánovanie v EÚ

23.09.2022


Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o daňových únikoch a agresívnom daňovom plánovaní v EÚ. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 06. júl 2022 - 12. október 2022

Cieľová skupina:
- MSP pôsobiace v oblasti poradenstva a služieb daňovej povahy
- verejné orgány
- občania - jednotlivci

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán o úlohe uľahčovateľov, ktorí prispievajú k daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu, rozsahu tohto problému, potrebe opatrenia na úrovni EÚ a možnej politickej odozve.

Niektorí uľahčovatelia navrhujú, uvádzajú na trh a pomáhajú vytvárať štruktúry v krajinách mimo EÚ, ktoré narúšajú daňový základ členských štátov prostredníctvom daňových únikov alebo agresívneho daňového plánovania. Takéto štruktúry môžu využívať subjekty bez minimálnej ekonomickej podstaty s cieľom využiť rozdiely medzi vnútroštátnymi daňovými systémami alebo daňovými zmluvami. Cieľom tejto iniciatívy je zintenzívniť boj proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu tým, že sa bude zaoberať úlohou uľahčovateľov, ktorí vytvárajú tieto zložité a netransparentné štruktúry.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Danove-uniky-a-agresivne-danove-planovanie-v-EU-riesenie-ulohy-ulahcovatelov/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk